One may have a blazing in one's soul
and yet no one ever came to sit by it.
Passers-by see only a wisp of light from the chimney
and continue on their way

- Vicent van Gogh
ELINE VERMEULEN

Modelonderzoek zonneschoorsteen


Onderzoek specificaties

Gebruikers: Ouderen met dementie
Locatie: Scheveningen
Onderzoek: 2013-4
Studie onderdeel: Afstuderen Building Technology, TU Delft
Project ingenieur: ir. Eline Vermeulen
Verslag: download bestand

Onderzoek

Middels modelonderzoek en simulatie is onderzoek gedaan naar verschillende type zonneschoorstenen ten aanzien van licht en ventilatie bij een zorgwijk voor ouderen met dementie (zie project "Architectuur toegepast bij dementie").

Ventilatie

Een zonneschoorstenen met een zwarte absorberende plaat zorgt voor hogere temperaturen in de zonneschoorsteen, en dus ook een hoger ventilatiedebiet. Hoe groter de ventilatieopening (Ae) , hoe lager de temperatuur in de zonneschoorsteen (Ts), hoe lager de temperatuur van de ruimte (Ti), hoe lager de luchtsnelheid (v) en het ventilatiedebiet (vdeb).

Ae > Ts < Ti < v < vdeb

De opening voor de afvoer van de lucht (Aa) moet groter zijn dan de luchttoevoer openingen (Ai). Is dit niet het geval dan gaat zodra er wind op de zonneschoorsteen staat, de luchtstroom de omgekeerde kant op (toevoer via zonneschoorsteen en afvoer via de woning).

Aa > Ai

Voor de ventilatieopeningen is het belangrijk dat de opening voor de afvoer van de lucht (Aa) groter moet zijn dan de luchttoevoer openingen (Ai). Is dit niet het geval dan gaat zodra er wind op de zonneschoorsteen staat, de luchtstroom de omgekeerde kant op (toevoer via zonneschoorsteen en afvoer via de woning).

Aa > Ai

Licht

Een zonneschoorsteen volledig van glas voldoet, zoals verwacht, het beste aan de gestelde eisen (minimaal 300 lux in de woonkamer, waarvan 65% boven 500 lux). Als de zonneschoorsteen is voorzien van een zwarte absorberende plaat is er vooral een terugname in het aantal meetpunten die boven de 10% daglichtfactor uitkomen.
De grootste uitdaging qua lichtniveau's zijn de woonkamers, deze zijn 11 meter diep, liggen in het duin en hebben dus maar aan één zijde ramen. Het eetgedeelte en de keuken liggen het diepst de woning in. De daglichtfactor is hier kleiner dan 3%. Dit is te laag om bijbehorende activiteiten te kunnen uitvoeren. Door aan de lange zijde van de keuken een daklicht te plaatsen wordt het lichtniveau verhoogd. De kolommen in de woonkamer kunnen voor problemen gaan zorgen met betrekking tot de luminantie verhoudingen. Gekeken vanuit de keuken kunnen de kolommen donkere vlekken worden tegen een heldere achtergrond van de ramen. Ook hier helpt het daklicht in de keuken. De keuken wordt helderder en dus zijn de lumaninatieverhoudingen minder hoog. Om het constrast nog verder terug te dringen zijn de kolommen wit geverfd, zodat ze meer licht reflecteren.