Architect & binnenklimaat adviseur
ELINE VERMEULEN

Licht

(Dag)licht zorgt ervoor dat we onze omgeving goed kunnen waarnemen. Licht gaat niet alleen over verlichtingssterktes en luminanties, maar ook over materiaal, contrast, orientatie maar vooral om de beleving van de gebruiker. Het soort licht en de positie van het licht heeft een grote invloed op hoe wij een ruimte ervaren en daarom ook op onze gemoedstoestand.

Behalve dat de mens licht nodig heeft om zijn omgeving goed te kunnen zien is licht ook belangrijk voor het aansturen van verschillende lichaamsprocessen en hormonen op een ritme van 24 uur (circadiaan). In het bijzonder voor ouderen en mensen met fysieke of geestelijke beperkingen die onvoldoende van het natuurlijke daglicht kunnen genieten, is goede verlichting van groot belang. Het ontbreken van licht als aangever van tijd en ritme kan leiden tot slaapstoornissen, chronische vermoeidheid of depressies.