Architect & binnenklimaat adviseur
ELINE VERMEULEN

Thermisch binnenklimaat

Onder thermisch binnenklimaat wordt thermisch comfort en binnenluchtkwaliteit verstaan. Beide zaken zijn belangrijk voor de van een ruimte. In kantooromgevingen leiden klachten over tocht, te warm, te koud, en droge ogen tot veel irritatie onder de medewerkers. Een slechte binnenluchtkwaliteit, door bijvoorbeeld te weinig ventilatie, kan zorgen voor verschillende gezondheidsklachten zoals droge ogen, hoofdpijn, vermoeiheid, concentratieproblemen en droge keel (de zogenaamde Sick Building Syndrome klachten). Ook de beinvloedingsmogelijkheden van het binnenklimaat spelen een grote rol in de beleving en het comfort van een ruimte.

Tijdens een ontwerp moet vanaf het begin alle elementen die te maken hebben met het comfort in een ruimte meegenomen worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de locatie van de luchtinblaasroosters of de goede keuze van een koel- en verwarmingssysteem.